Annenin Çocuk Üzerindeki Etkisi Nedir?

"Annenin Çocuk Üzerindeki Etkisi Nedir?, Anne Çocuğun Hayatında Nerededir?"

2 min read
Annenin çocuk üzerindeki etkisi her ne kadar önemli olduğu tahmin edilse de bu durumdan çok daha fazladır. Bebeklik döneminden yetişkinliğe kadar her çocuk için annesinin kendisine göstereceği ilgi ve sevgi yaşamında psikolojik olarak önemli etkilere olanak tanır.

Anne Çocuğun Hayatında Nerededir?

Annenin çocuğun hayatındaki yeri sadece önemli değil, adeta merkezi konumdadır. Yaşamın bütünlüğü çocuk nezdinde ilk olarak annesi vasıtasıyla gerçekleşir. Baba kavramı da önemli olmasına rağmen anne ile bebeğin emzirme döneminden kaynaklı olarak çok daha doğal, içten ve önemli bağları oluşur. Hatta psikolojide Anne Yoksunluğu olarak ifade edilen bir kavram da söz konusudur. Bu kavram, bir çocuğun annesiz büyümesi sonucunda karşı karşıya kalacağı sorunları ifade etmektedir. 
Anne ve çocuk arasındaki ilişkide devamlılık, bağlılık ve tutarlılık çok büyük önem taşır. Bu devamlılık ise özellikle çocuğun güven duygusunun gelişmesinde etkili olur. Çocuk annesine karşı besleyeceği güven duygusu ile “güven” kavramının içini doldurmayı öğrenir. Buradan ise önce kendisine, sonrasında ise çevresine güven duymayı öğrenecektir. Güvenin tahsis edilmesindeki kilit ifade ise sevgidir. Bebek ya da çocuk, annesinden her koşulda karşılıksız sevgi aldığını bilir ve bu durum kendisinin yetişmesinde önemli bir faktör olarak öne çıkar. Sonrasında kişinin kuracağı bireysel ilişkilerde sevgi tayin edici olur.

Anneye Bağımlılık Nasıl Gelişir?

Anneye bağımlılık aslında doğum anından itibaren bebeğin ihtiyaçlarının karşılanmasından kaynaklanır. Her durumda bebek, hayatta kalmak için kendisini annesine bağımlı olarak görür. Anne de bebeği ile kurduğu çok yakın ilişkiden dolayı kendisini ona bağımlı olarak hisseder. Burada bakıcı konumunda olan annedir ve istisnalar dışında genel olarak anne ilk andan itibaren bebeğine karşı mutlak bir bağlılık geliştirir. Bu yüzden sevgi olarak adlandırılacak duygu daha ilk andan itibaren bebek ve annesi arasında kurulur. Özellikle bebeğin kendisini anne kucağında güvende hissetmesi, annesine büyük bir yakınlık duymasını sağlar. Bebeklerin babalarını daha geç tanımaları ve onlara geç sevgi hissetmeleri aralarındaki bu bağın çok daha zor kurulmasından kaynaklanır. Ancak adeta doğal bir şekilde doğum anından itibaren anne ve bebek arasında sarsılmaz bir bağ oluşur.

Çocuk İçin Annenin Önemi Nedir?

Annenin çocuk üzerindeki etkisi ilk andan itibaren kurulan güven ve sevgi bağları ile kendisini gösterir. Çocuklar sevgiyi öğrendikleri gibi yansıtır. Bu yüzden sevgi duyamayan veya sevgiyi yanlış şekilde gösteren çocuklar, aslında bu kavramı yanlış öğrendikleri için bu şekilde davranmaktadır. Doğumdan itibaren bebeğe özellikle annesi tarafından gösterilecek olan doğru sevgi, onun yetişmesi ve başka insanlar ile kuracağı ilişkilerinin de normal olması açısından önem taşır. Bu bakımdan annenin temel rolü ona güven duygusu vermek ve doğru sevgi ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktır. Çocuğun geleceğinin şekillenmesinde anne bu yüzden büyük bir paya sahiptir. 

Anne sevgisi ile çocuk kendisini güvende hissedeceği için atacağı adımlar daha kapsayıcı ve bütünleyici olabilir. Bunun yanında kendini ifade etme, başkaları ile doğru ilişkiler kurma, empati geliştirme, doğru anlarda doğru eylemleri yapma gibi kavramlar çocuğa annesi tarafından özellikle sevgi bağı ile verilecektir. 

Çocuk ve anne arasında kurulan sevgi bağı, özellikle çocuğun pek çok şeyi annesinden öğrenmesini de sağlar. Annesini sarsılmaz bir güven olarak gören çocuk, bu kapsamda annesinin eylemlerini örnek alarak yaşama başlar. Annesinin yaptığı eylemler kendisinin dünyaya bakışını şekillendirmek açısından büyük önem taşır. Her şeyden önce annenin çocuk üzerindeki etkisi burada kendisini belli eder. Eğer anne tarafından çocuğuna yeterli sevgi ve güven verilmezse, annenin istediklerini de çocuğun yapması olanaklı olmayacaktır.

Bu noktalar şu şekilde sıralanabilir; 
  • Çocuk sevildiğinin farkında olarak kendisini güvende hisseder. Bu kapsamda ise kendini daha iyi hisseder. 
  • Kendini ifade etme ve iletişim kurma becerisinde annesinden aldığı örnekler ve tepkiler sonucunda başarılı olur. 
  • Annesinin yardımı ile yaşamı tanımaya başlar. Annesinin yönlendirmelerini koşulsuz kabul ettiği için doğru yönlendirmeler ile önemli kazanımlar elde eder. 
  • Sözel olarak sevgisini ifade etmek için çocuk daha erken konuşma ihtiyacı duyar ve bu kapsamda kelime haznesinde de önemli gelişmeler yaşar. 
 Bu etmenlerin dışında ise annenin çocuk üzerindeki etkisi her şeyden önce mutluluk ve duygusal doyumdur. Böylece geleceğin yetişkini olarak çocuk yaşama karşı önemli bir avantaj elde eder.
Yorum Gönder