Çocuğa İki İsim Koymanın Sakıncaları Nelerdir?

"İki İsim Koymanın Sakıncaları"

2 min read


Çocuğa İki İsim Koymanın Sakıncaları Nelerdir?

Anne ve babaların çocukların isimleri seçme konusunda kararsız kaldığı bazı durumlar olmaktadır. Bu duruma karşı çözüm olarak çocuğa iki isim koymaktadırlar. Peki bu durumun sakıncaları nelerdir? Çocuğa iki isim koymanın sakıncaları var mıdır? Öncelikle isim koyarken nelere dikkat edeceğiniz hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Yeni doğan bir bebeğin ismi ilerleyen hayatında sosyal çevresinde çok önemli olacaktır. Yanlış bir isim seçimi sosyal çevresini olumsuz etkileyebilir, arkadaşları tarafından dışlanmasına ya da arkadaşlarının kişiye karşı ön yargı oluşturmalarına sebep olabilir. Bu yüzden isim seçilirken marjinal isimler tercih edildiğinde mutlak suretle çocuğun çevresi tarafından yadırganmayacağı isimler seçmek çok önemlidir.

Çocuğa iki isim koymanın gündelik hayatta en büyük sakıncalarından bir tanesi resmi evrakları doldururken ve sınavlarda ortaya çıkmaktadır. Ailenin soyadı da eğer uzun karakter sayısına sahipse bazen ad ve soyadı için ayrılmış alanın yetmemesine bu da çocuğun eksik ya da sıkıştırılmış bir şekilde yazmasına sebep olacaktır. İlerleyen dönemlerde adı ve soyadını okuyamayan cihazlar ya da memurlar yanlış kodlama yüzünden çocuğunuzun başına gereksiz yere dert açabilir.
 Bazı çevrelerce söylenen bir farklı durum da çocuğa iki isim vermek, çocuğun kişiliğinin çift olacağına sebep olacağı inancıdır. Bu tamamen asparagas bir inançtır. Bilimsel olarak kanıtlanmamış bir durumdur. Çocuğa iki isim vermek çocuğu çift karakterli yapmamaktadır.

Çocuğa isim konulurken nelere dikkat edilmeli?

Türkiye’de ailelerin vefat etmiş bir yakınının ismini verme eğilimi olduğu görünmektedir. Bunlar çoğunlukla ailelerin dedelerinin ve nenelerinin ismi olmaktadır. Çocuğun dünyaya kendi isteğiyle gelmediği durumu göz önüne alındığında, çocuğun daha önce karşılaşmadığı bir karakterin ismini koymak çocukta ölen kişiye ait beklenti yaratacağından çocuğun ismini koyarken mümkün mertebe vefat etmiş yakınların isimlerinin konulmasından kaçınılmalıdır. Çocuğun bağımsız bir birey olduğu ve kendi hayatına sahip olduğu daha bebeklikten itibaren anlaşılmalı, saygı duyulmalıdır.

 İsimler verilen sıfatla ilişkili olarak aidiyet duygusu geliştirir. Bunun tersi olduğu durumlarda çocuk toplumdan kendini izole hissedebilir. Bu duruma örnek vermek gerekirse Türkiye’de doğan bir çocuğun adının “Mehmet” olması çok kanıtsanmayan ve herkesin kabul edebileceği bir durum olmasına karşın, ülkemizde yabancı kökenli bir isim seçilmesi çocuğun ait olamama duygusunu perçinleyebilmektedir. Sosyal uyum insan ilişkilerinde en önemli kavramlardan bir tanesidir. İsim kişinin sahip olduğu bir etiket ve markadır. İyi düşünülmeden seçilmiş bir marka adı nasıl ki müşteri algısını değiştirebiliyor ise aynı şekilde iyi düşünülmeden seçilmiş bir çocuk ismi de çocuğun arkadaşlık ilişkilerinde arkadaşlarının bakış açısını değiştirir. Özellikle bu yıllarda anne ve babaların çocuklarına koydukları marjinal isimler oldukça popülerleşmiş ivme kazanmış durumdadır. Ailelerin çocuklarının isimlerini farklı yapmalarının altındaki sebebin çocuklarının özel olduklarını düşünmelerinden dolayı gerçekleşmektedir. Aileler çocuklarına hatırlanması zor ve telaffuzu da yanlış olabilecek isimler koymaktadır. Bu durum çocuğun çevresinde adının hatırlanmamasına ya da yanlış söylenmesine neden olmaktadır. Ailelerin farklı isim koyma isteği yüzünden ortaya ne olduğu anlaşılmayan, anlamını ailesinin bile bilmediği isimler ortaya çıkmaktadır. Çocuk bu durumda kendi adını söylemekte bile zorlanmaktadır.

Farklı bir bakış açısıyla bakacak olursak da bebeklik döneminde çocuğun iki isme sahip olması çocuğun kendi adını benimsemesini geciktirebilir.

Kız çocuğunuza iki isim verdiğinizi varsaydığımızda, ileriki yaşlarda evlenirken eşinden gelen soyadının yanı sıra kendi soyadını kullanmak istediğinde bu sefer resmi evraklara 4 farklı isim yazması gerekecektir. Bu da yine resmi evraklarda zorluk yaşayabilme olasılığını arttırmaktadır. Çocuğa iki isim koymanın üstte bahsedilen önemli noktalar haricinde sakıncası yoktur. Özellikle bebeklik döneminde çocuklar iki isime alışamaması gayet doğaldır. Uzun iki ismin çocuğa konulması resmi evraklarda sorun çıkaracağından da uzmanlar tarafından önerilmemektedir. Genelde pedagoglar bilindik ve tek olan isimlerin kullanılmasının daha doğru olacağını düşünmektedirler. Aileler için farklı ve marjinal isim bulma telaşı çokta mantıklı bir tercih olmayacaktır. Çocuğun adı; sosyal çevresinde, resmi evrakta, insanların hafızasında yer edineceğinden olabildiğince hatırlanabilir ve telaffuzu kolay olanın tercih edilmesi çocuğa iki isim vermeye kıyasla daha çok önerilmiştir. Yine de aileler bu sakıncanın farkında olup çocuğa iki isim koyabilmektedirler. İki isim koymak çocuğun bebeklikten sonraki yaşantısında gelişimsel olarak herhangi bir sorun yaratmayacaktır.
Yorum Gönder