1.Sınıf Çocuğuna Okuma Nasıl Öğretilir?

"1. Sınıf çocuğuna okuma nasıl öğretilir?, Evde okuma yazma nasıl öğretilir?"

2 min read
İlkokula başlamak hem çocuklar hem de aileleri için oldukça önemli bir süreçtir. Okuma yazma öğrenmek, çocukların hayatlarını kökten olarak değiştirmektedir. Bilgiye doğrudan ulaşabilmek ve bu durum okuldaki sosyal deneyimler ile birleşince de çocuğun eskisinden daha bağımsız ve güçlü olmasını sağlayacaktır. Bu yüzden de aileler 1. Sınıf çocuğuna okuma nasıl öğretilir? Araştırması içine girmektedir.

1. Sınıf Çocuğuna Okuma Yazma Öğretme Yolları

Okuma yazma öğrenme süreci anne ve babanın doğrudan olarak sorumluluk aldığı özel bir zamandır. Çocukların 1. Sınıfın ilk iki ya da üç ayı anne ve babaları ellerinde kitaplar ile sabırlı bir şekilde çocuğuna yardımcı olması gerekmektedir. 

Okuma ve yazma süreci özet olarak şu şekilde ilerlemektedir; 
 • Masal, hikaye, tekerleme, şiir, şarkı ya da sayışma gibi dinleme çalışması yapmak 
 • Parmak, el ve kol kaslarının gelişmesini sağlamak 
 • Boyama ve çizgi çalışmalarını yapmak 
 • Sesi hissetme, tanıma ve ayırt etme çalışmalarını yapmak 
 • Harflerin verilmesi ve harfleri okuma ile yazmak 
 • Harflerden hece, hecelerden kelime ve kelimelerden de cümleler oluşturmak 
 • Metin okuma çalışmaları yapmak Bağımsız okuma ve yazma çalışmaları yapmak

Evde Okuma Yazma Nasıl Öğretilir?

Okuma yazma sürecini yeni öğrenen çocuklar için genel olarak bu çalışmaların yapılması gerekilmektedir. Anne ve babalar tarafından en çok araştırılan evde okuma yazma nasıl öğretilir? Sorusunun cevabı için genel olarak bu aşamalar cevap olarak verilmektedir. 
Ayrıca olarak da ilk okuma – yazma ögretimi aşamaları başlıca şöyledir; 
 • Okuma yazmaya hazırlık 
 • Okuma yazmaya başlamak ve ilerlemek 
 • Bağımsız okuma ve yazma 
Çocukların, okuma ve yazmaya başlamadan önce bu sürece fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmaları gerekmektedir. Hazırlık sürecinin atlanması ya da eksik olarak yapılması çocukta okuma yazma sürecinde bazı başarısızlıklara sebep olabilmektedir. Bu başarısızlıklardan bazıları geç okuma, kötü yazma ya da yavaş okuma gibi durumlardır. Bu yüzden de okuma yazma sürecine hazırlık ile başlanmalıdır.

Okuma Yazmaya Hazırlık

Çocuk için okuma yazmaya hazırlık kısmı üç kısma ayrılmaktadır. Bunlar, 
 • Dinleme eğitim çalışmaları yapmak 
 • Parmak, el ve kol kaslarını geliştirme çalışmaları yapmak 
 • Boyama ve çizgi çalışmaları yapmak 
Dinleme eğitim çalışmaları, çocuk ilk harfini öğrenmeden önce yapılmalıdır. 
Çocuklara seslerin nasıl çıktığı öğretilmeden önce doğal ve yapay seslerden dinletilmelidir. Çocuklar ilk olarak büyük kaslarını sonra küçük kaslarını kullanmaktadır. Çocuklar yazmaya başlamadan önce parmak, el ve kol kaslarını geliştirecek çalışmalar yapılmalıdır. Boyama ve çizgi çalışmaları yapılmadan önce çocuğa kalemi nasıl tutulacağı öğretilmelidir. Kolay okuma yazma nasıl öğretilir? Sorusunu soran bir anne ve baba ilk olarak bu kısımları doğru bir şekilde uygulamalıdır.

Okuma Yazmaya Başlamak ve İlerlemek

Okumaya başlayan çocuk için 1. Sınıf kolay okuma teknikleri araştırılır. Çocuğun okumaya başlama süreci şu şekildedir; 
 • Sesi hissetmek, tanımak ve ayırt etmek 
 • Harfi okumak ve yazmak 
 • Harflerden hece, hecelerden kelime ve kelimelerden cümle oluşturmak 
 • Metin okumak 
İlk okuma yazma öğretilme sürecinde yöntemler, harfler ve yazım şekilleri Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından düzenlenmektedir. Ve standarttır, değiştirilemez. 
Okuma yazma süresi boyunca dört çizgi ve üç aralıktan oluşan standart bir yazı defteri kullanılmaktadır. Yazı defteri satır aralığı 4 5 4 oranı ve en 1,3 cam genişliğine sahip olmalıdır. Okuma yazma eğitim süreci tamamlanmasıyla birlikte standart yazı defteri kullanmak kararı öğretmen ve öğrenciye bağlıdır. Yazmada zorluk yaşayan öğrenciler ile yazma çalışmalarına yazı defteri ile devam edilebilinmektedir.

Okuma Yazma Öğretme Teknikleri

Seslerin tamamı çocuk tarafında kavranılmasından sonra temaya başlamadan önce en az iki hafta süreyle öğretmen eşliğinde akıcı bir okuma düzeyine gelmek ve geliştirmek için okuma çalışmaları yapılmalıdır. 
Harf birleştirme mantığı ve okuma yazma süreci her çocukta farklılık göstermektedir. Öğretmenler, çocuklarda olan farklılıkları bilerek ve buna göre de öğrencilerin akıcı bir şekilde okuyabilmesi için çalışmalar yapmalıdır. Öğrencilerin dil gelişimine katkı sağlamak için tekerlemeler, ilk okuma yazma eğitiminde kullanılmalıdır. 
Okumayı geliştirmek için tekerleme, ninni, bilmece ya da mani sık sık kullanılmalıdır. Çünkü bu durum 1. Sınıf okuma ve yazma sürecini tamamlar.
Yorum Gönder