Çocuklara Okuma Sevgisi Nasıl Kazandırılır?

"Çocuklara Okuma Sevgisi Nasıl Kazandırılır?, Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırmak "

2 min read
Çocuklar için okuma sevgisi nasıl kazandırılır sorusu her anne ve babanın dikkat etmesi gereken konular arasında yer alır. Çocukların ilerleyen dönemlerinde bilgiyle kuracakları bağ ile sorun yaşamamaları açısından çok önemli olan okuma sevgisi, küçük yaşlardan itibaren çocuklar için verilebilir. 

Günümüzde Çocukların Kitap ile Kurduğu İlişki

Günümüzde çocukların ve ilk gençlik dönemi yaşayanların basılı materyaller ile kurdukları ilişki ne yazık ki oldukça zayıf durumda. Bunun nedenine bakılacak olursa televizyon, telefon ve bilgisayarın çok büyük etkisi olduğunu vurgulamak gerekir. Her ne kadar söz konusu cihazlar günümüzün önemli araçları haline gelmiş olsalar da sürekli olarak uyarıcı yapıları yüzünden çocukların dikkatini daha fazla odaklanma ve çaba gerektiren kitap gibi basılı materyale yöneltmek güç olmaktadır.

Fakat çocuklarda kitap okuma alışkanlığı oluşturmak onların her şeyden önce nitelikli bir insan olmalarını sağlamak adına çok önemlidir. Bu konuda anne ve babaların en büyük yaptığı yanılgı küçük yaşlardan itibaren çocukları elektronik cihazlara bağımlı hale getirmektir. Anne ve babanın çocuğun kendilerini biraz rahat bırakması için kullandıkları televizyon ya da telefon gibi cihazlar çocuk zihni açısından olumsuz sonuçlar doğurur. Sürekli olarak seslerin, renklerin ve eylemin olduğu bir dünyada çocuğun kendi hayal gücünün önemi olmadığından daha sonrasında çocuğun kitap okuma veya dinleme isteği de oluşmaz. Bu yüzden buradaki temel nokta elektronik cihazlar ile kurulacak olan ilişkinin son derece kısıtlı ve belirli kurallar çerçevesinde gelişmesini sağlamaktır. Örneğin çocuğun yemek yemesi için telefondan video veya oyun açmak kesinlikle yapılmamaktadır. 

Çocuğa Okuma Alışkanlığı Neler Kazandıracak?

Çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak teknolojik aletlerin veremeyecekleri bir şeyi verecektir; hayal gücünün gelişmesi. Hazır olan sesler, görüntüler, videolar ve benzeri içerikler hızları açısından ancak göründüğü gibi her şeyin çocuk tarafından kabul edilmesini sağlar. Bu süreç içinde çocuk düşünmediği gibi hazır olanını doğru olarak benimser. Ancak okuma alışkanlığı onun düşünebilmesini, hayal gücünü geliştirmesi, kelime haznesini çoğaltmasını ve bilişsel becerilerini geliştirmede büyük öneme sahiptir. Aslında kitap sevgisinin aşılanması duygusal ve bilişsel olarak farklı kazanımlar sağlar. Yeni sözcükler öğrenmesi, kelime haznesini geliştirmesi, farklı düşünce ve bilgilere ulaşması bilişsel beceriler kısmına dahil edilecektir. 

Bunun yanında insanları ve tarihi öğrenmek, insanlar ile nasıl iletişim kurması gerektiğini fark etmek, kendini ifade etmek, özgüven geliştirmek, psikolojik olarak sorunlarını çözmede destek bulmak gibi konular da duygusal gelişim açısından önemlidir. Özellikle kitapçıya gitmek ve burada kendi istediği kitapları seçme davranışı da kendisini iyi hissettirecek eylemler arasında yer alır. 

Çocuğun akademik yaşamı için kitaplarla erken yaşta tanışması büyük avantajlar sunar. Çoğu çocuk kitaplar ile tanışmadığı ya da geç temas ettiği için okul yaşamında büyük güçlükler yaşar. Okuma yazma sorunlarından okuduğunu anlamama gibi sorunlara değin akademik kariyer açısından önemli zararlar oluşur. Bu türden sorunların üstesinden gelmek ve okul yaşamına iyi adapte olmak için kitaplarla erken tanışıklık kurulması oldukça önemlidir. Dersleri daha iyi kavrama ve sınavlarda da daha iyi verimlilik göstermesi eğitim kariyeri açısından önemli artılar sağlayacaktır. 

Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırmak İçin Yapılacaklar

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için ise öncelikle çocuğun kitaplı bir evde büyümesi gerekiyor. Yani kitaplara karşı mesafeli olan veya eline hiç kitap almayan anne ve babaların kitap okuma sevgisini çocuklarına kazandırmaları ne yazık ki oldukça güç. Bu yüzden anne ve babanın kitaplara karşı sevgisi, sempatisi ve ilgisi olmalıdır. Çocuk, anne ve babasının hayatında kitapların önemli rol oynadığını gördükçe kendisi de bu davranışı taklit etmek isteyecektir. 

Bunun yanında çocuğun doğumundan itibaren yaş seviyesine uygun kitapların anne ve babası tarafından okunması da kitap sevgisini geliştirmek açısından önemlidir. Bu sayede çocuk, kitapların dünyasını erkenden keşfederek onlara karşı ilgi duyacaktır. Okuma öğrendikten sonra ise anne ve baba tarafından herhangi bir kısıtlama ya da yönlendirme yapılmamalıdır. Örneğin çocuk fantastik veya macera edebiyatı okumak istiyorsa kararı kabul edilmelidir. Kitap okumak bir ödev gibi değil, çocuğun zamanını verimli geçirdiği bir eylem olarak görüldüğünde çocuk tarafından kitap okuma alışkanlığı da günlük yaşamın bir parçası haline kolaylıkla gelebilecektir.
Yorum Gönder