Çocuklar Neden Geç Konuşur, Tedavisi Var mıdır?

"Çocuklar Neden Geç Konuşur, Tedavisi Var mıdır?"

2 min read

Çocuklarda geç konuşma aslında sıklıkla görülen sorunlar arasında yer almaktadır. Çocuklar belirli bir yaşa geldikten sonra kelimeleri öğrenerek bu kelimeleri birleştirerek cümle kurmaya başlar. Bu sayede aileleriyle konuşmaya başlar. Fakat bazı çocuklar konuşma yaşına gelse de hem kelimeleri öğrenemezler hem de konuşmakta güçlük çekebilirler. Bu durumların aslında pek çok nedeni olabilir.

Çocuklar Neden Geç Konuşur?

Çocukların karşılaştığı konuşma gecikmesi sorununda birden fazla faktör buluna bilir. Çocuklardaki zihinsel yetersizlik ve temel becerilerinin olması gerektiği gibi gelişmemesi sonucunda gecikmiş konuşma sorunu yaşana bilir. Aynı zamanda bu durum tamamen konuşmayı da engelleye bilir. Yarık dudak, yarık damak gibi belli konuşma organların da yaşanan sorunlar da konuşmayı geciktire bilir. Çocuklar sürekli olarak dudak yarığı gibi sorunlar yaşıyorsa konuşma ve dil gelişimi gecikebilir. Aynı zamanda bu gibi sorunların oluşmaması için konuşmayı reddediyor olabilir. İşitme kaybı, fiziksel yetersizlik, görme özrü gibi belirli duyusal kayıplar da çocukların konuşmasına geciktirebilen durumlardır. 
 
Erken bilişsel ve dil gelişimi için önemli olan pek çok deneyimler doğuştan gelen bu kayıplar yüzünden ortaya çıkmış olabilir. Çocuklar çevreden gelen sesleri doğru düzgün algılayamadığı için bunu konuşma diline de aktaramaya bilir. Çocukların geç konuşmasının bir diğer sebebi de sık sık hastalanma ya da uzun süreli yaşanmış olan hastalıklar ola bilir. Çocuğun çevresinde konuşma becerisini geliştirebilmek amacıyla bir ortam oluşturulmuyorsa konuşma gelişimi diğer çocuklara göre daha yavaş ola bilir. Çocuğun konuşma yetisindeki uyarılar yetersiz kalırsa eğer çocuk geç konuşabilir. Bu nedenle aileler çocuklarla sürekli olarak konuşmalıdır. Baskıcı aile tutumları, ev ortamında iki dil konuşulması, ailenin sosyo- ekonomik düzeyinin düşük olması gibi çeşitli çevresel faktörler de çocuklarda konuşmanın gecikmesine neden olabilir. Anne- baba tutum hataları, uyaranların az olması, çevresel koşullar, yaygın gelişimsel bozukluklar, otizm, yarık damak ya da yarık dudak, zeka geriliği, ailede yaşanmış olan konuşmada gecikmişlik öyküsü, genetik bozukluklar, işitme kayıpları, motor gelişim geriliği, kromozom anomalileri ve erken doğum gibi pek çok sebepten ötürü çocuklarda geç konuşma durumu görüle bilir.

Çocuklarda Geç Konuşma Belirtileri

Çocuklarda geç konuşma bozukluğu teşhisi için ilk olarak geç konuşma belirtileri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu belirtiler görüldükten sonra bir doktora gitmek gerekir. Çocuklardaki geç konuşma belirtileri şu şekilde sıralanmaktadır; 
 • Bu çocukların kelime dağarcığı oldukça kısıtlıdır. Ya konuştukları çok zor anlaşılır ya da hiç konuşmazlar. Sadece birkaç sözcük kullanırlar. 
 • Geç konuşan çocuklarda salya akıtma, çiğneme ya da yutma gibi sorunlar da yan belirti olarak görülebilir. 
 • Çocuklar geç konuşuyorsa istek ve düşüncelerini anlatmada zorlanırlar. 
 • Bu çocuklar konuşmak yerine işaret, jest ya da mimik kullanmaya yönelebilir. 
 • İletişim kurmayı sevmezler ve isteksiz davranırlar. 
 • Çevresinde duyulan konuşmalara, seslere ilgisiz kalarak onları dinlemiyormuş gibi görünebilirler. 
 • Geç konuşma belirtilerinden bir diğeri de anlaşılmaz sesler çıkarmalarıdır. Girdikleri yeni ortamlarda ya da hali hazırda bulunan çevrelerinde uyum güçlüğü görülebilir. 
 • Düşünce ve isteklerini anlatmaya çalışırken bağırma, ağlama, çarpma ya da vurma gibi tepkiler gösterebilirler. 
 • Bu çocukların dikkat süreleri oldukça dağınık ve kısadır. 
 • Geç konuşma sorunu olan çocuklarda kavramları anlamaları da zorlanır. Çok geç ya da uzun sürelerde kavramları anlarlar. 
 • Bu çocukların yaşıtlarına göre bellekleri de zayıf olabilir. 
 • Öğrendikleri bilgileri karşı tarafa aktaramazlar ya da aktarmaya çalışırken zorlanırlar. 
Belirtilerde dikkat edilmesi gereken, belirtilerin ne kadar uzun süre devam ettiğidir. Eğer çocuk sürekli olarak aynı şekilde tepkiler veriyorsa doktora götürmek gerekir.

Çocuklarda Geç Konuşmanın Tedavisi

Çocuklarda geç konuşma tedavisi bulunmaktadır. Belirti gösteren çocuklar ilk olarak doktora giderek herhangi bir fiziksel hastalıktan dolayı konuşup konuşmadığı tespit edilmelidir. Eğer organsal herhangi bir rahatsızlık yoksa zihinsel rahatsızlığının bulunup bulunmadığına bakılır. Ardından psikolojik ve sosyolojik etkiler de göz önünde bulundurulur. Tüm işlemler yapıldıktan sonra çocuğun neden geç konuştuğuna karar verilir. Buna yönelik olarak yine doktorun vereceği tedavi uygulanır. Bu tedavinin yanı sıra dil ve konuşma terapistlerinden de yardım almak gerekmektedir. Aynı zamanda çocuğun konuşmasını desteklemek amacıyla aile de ev içerisinde terapistin ya da doktorun verdiği görevleri yerine getirmelidir.
Yorum Gönder